Novinky | Kroužky | Rodičům | Ubytování | Galerie | O nás | Projekty | Kontakt

Informace pro rodiče

Členem kroužku se stává ten, kdo odevzdá řádně vyplněnou přihlášku a zaplatí poplatek za zájmový kroužek.

Zápisné pro jednotlivé zájmové kroužky je stanoveno odlišně s ohledem na náročnost činnosti a náklady s ní spojené.

Člena kroužku mohou během školního roku odhlásit zákonní zástupci z vážných důvodů.

O vrácení poplatku zákonný zástupce požádá písemně ředitele, který o vrácení peněz rozhodne.

Zájmové kroužky se nekonají v době (všech) prázdnin, pro děti pořádáme v této době jednotlivé akce nebo tábory

Vedoucí kroužků přebírají odpovědnost za nezletilého člena při jeho příchodudo DDM, do šatny v tělocvičně, popřípadě na určené pracoviště, neodpovídají za děti cestou do a z DDM.

Nezletilý člen může odejít předčasně z kroužku pouze na přání rodičů.

V případě, že z vážných důvodů odpadne schůzka kroužku, budou o této skutečnosti zákonní zástupci informováni.

Na první schůzce budou všichni členové kroužku seznámeni s vnitřním řádem DDM Hlinsko, s bezpečnostními a požárními předpisy.

Vnitřní řád je pro informaci rodičů a veřejnosti k dispozici v kanceláři DDM.

Zápis do zájmových kroužků DDM Hlinsko bude probíhat v budově DDM Hlinsko v době od 1.9. do 18.9.2015

 

Vnitřní řád

 

V případě dotazů nás kontaktujte na tel. číslech:

731 151 772

737 121 800

Nebo na naší e-mailové adrese :

ddm-hlinsko@xaz.cz

Úřední hodiny:

ve všední dny od 8:00 do 16:00.

Číslo účtu:

1142508349/0800

 

Těšíme se na setkání s Vámi v některém našem zájmovém kroužku.