Novinky | Kroužky | Rodičům | Ubytování | Galerie | O nás | Projekty | Kontakt

O nás

Jeden z prvních záznamů o Domě dětí v Hlinsku pochází z roku 1950, kdy byla otevřena pionýrská klubovna pro děti byl upraven dům na Poděbradově náměstí (bývalý hostinec, později prodejna Mototechny). Pro činnost zde bylo upraveno 5 místností. Později byl Dům dětí přestěhován do vily po panu Klementu Bouškovi ve Stráněnské ulici.To bylo v roce 1953, kdy zde také 15. května začaly pracovat zájmové kroužky. 1. září 1953 byla ustanovena první ředitelka paní Olga Blažková. V této budově byl Dům dětí až do roku 1990, kdy byl objekt vrácen původním majitelům a Dům dětí se opět stěhoval. Tentokrát to bylo do ZŠ Ležáků v Hlinsku, kde jsme využívali prostor školního klubu. Zde se nám podařilo činnost udržet a navázat na předešlou práci. Se školním klubem jsme se střídali až do roku 1998, kdy o hlavních prázdninách Dům dětí a mládeže získal nové prostory. Od 1. září 1998 se činnost přesunula do vily po paní Marii Schurové, která zahynula i s dětmi v koncentračním táboře a jejíž přáním bylo, aby tento její majetek vždy sloužil dětem. Po nezbytných úpravách a postupném zvelebování zde zájmové kroužky pracují dodnes. Pro svou činnost využíváme i další místa tělocvičnu ZŠ Smetanova v Hlinsku, tělocvičnu Domova seniorů Drachtinka, třídy ZŠ Smetanova a také prostory Multifunkčního centra v Hlinsku.